Allt vårt arbete genomsyras av idén om att värdertillväxt är en väg för mindre företag att nå framgång. Insikten om att den sociala drivkraften i företagandet är mycket viktig, om inte viktigare, än den ekonomiska, har vi också med oss.
Det finns realistiska och dynamiska alternativ till ”storlekstänkandet”. Alternativ som vi dagligen arbetar med att utveckla.

 

Hämta publikationen Ekologisk fröproduktion – en handbok
Jobbar du med Mervärdeshandboken?