OM OSS

Agroax utgångspunkt är att samhället utvecklas av människorna och på det sätt de lever sina liv. För att många skall välja en mer uthållig livsstil krävs det kunskap som gör oss medvetna och redskap som gör valet möjligt.

Agroax vill praktiskt och teoretiskt verka för att ge människorna möjlighet att bidra till en positiv utveckling av samhället nu och i en framtid. Agroax verkar för att samhället ska utvecklas mot att bli mer ekologiskt uthålligt. Vi vill visa att det är fullt möjligt att leva ett bra och rikt liv samtidigt som vi blir mer varsamma i vår hantering av Jorden.

Agroax fokus är på företagande inom området hantverksmässig produktion av ekologisk mat. Agroax identifierar framgångsfaktorer och behov. Agroax utformar strategier och genomför utvecklingsarbete som skall leda till att få fler att förverkliga sina drömmar och bidra till en hållbar samhällsutveckling.